افزایش ۴۱ درصدی بارش در استان همدان


میانگین بارش در سطح استان همدان از ابتدای سال زراعی (اول مهر ۹۸) تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ نسبت به بلند مدت ۴۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایوا (بهار) به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان همدان، سعید باقری مدیر این اداره کل در خصوص وضعیت بارش سال زراعی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ استان همدان گفت: از ابتدای سال زراعی (اول مهر ۹۸) تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ میانگین بارش در سطح استان همدان ۳۹۳ میلی متر بوده که نسبت به بلند مدت ۴۱ درصد افزایش را نشان می دهد. در بین ایستگاه های هواشناسی استان، بیشترین مقدار بارش به میزان ۷۲۱ میلی متر در ایستگاه بارانسجی چاشت خوره از شهرستان تویسرکان و کمترین آن به مقدار۱۳۱ میلی متر در ایستگاه بارانسجی جزوان از شهرستان کبودر آهنگ ثبت شده است.

باقری افزود: در بین شهرستان‌های استان، میانگین بیشترین بارش مربوط به شهرستان نهاوند با ۵۰۶ میلی متر و کمترین آن مربوط به شهرستان بهار با ۳۴۸ میلی متر بوده است و تا تاریخ مذکور، استان همدان رکورد دوازدهمین استان پر بارش کشور را کسب نموده است.

به گفته باقری، بعد از این که استان همدان طی ۱۰ سال گذشته، سال های خشکسالی زیادی را پشت سر گذاشته، سال زراعی ۹۸-۹۷ و سال زراعی ۹۹-۹۸، استان توانست دو سال پشت سر هم، تر سالی را تجربه نماید.

مدیر کل هواشناسی استان همدان در خاتمه تصریح نمود: مصرف آب در این استان بیش از توان اقلیمی است و پیشنهاد می گردد در استفاده از این نعمت خدا دادی نهایت صرفه جویی به عمل آید تا برای سال های آتی و حتی دهه های بعد، استان کمتر با چالش مستقیم و غیر مستقیم کم آبی مواجه شود.

انتهای پیام/