اهدای عضو جوان بهاری، به سه بیمار زندگی بخشید


رئیس واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان گفت: اهدای اعضای بدن جوان ۲۲ ساله ساکن شهرستان بهار به سه بیمار نیازمند ، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش ایوا دکتر مجید حمیدی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مرحوم محمد ملکی جوان ۲۲ ساله چند روز گذشته بر اثر تصادف دچار ضایعه مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده کلیه ها و کبد این مرحوم به افراد نیازمند اهدا شد.

وی افزود: خانواده مرحوم ملکی که از اهالی شهر بهار هستند با سخاوت و گذشت اعضای بدن فرزند خود را اهدا کردند و با این حرکت خیرخواهانه به سه بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشیدند.

رئیس واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان اضافه کرد: افراد زیادی در کشور از جمله کودکان و والدین آنها با تحمل سختی و مشکلات بسیار در نوبت پیوند اعضا هستند که با فرهنگ سازی و مشارکت خانواده افراد مرگ مغزی می توان بخش بزرگی از مشکلات را برطرف کرد.

دکتر حمیدی تاکید کرد: اهدای عضو افراد مرگ مغزی تنها یک اقدام انسانه دوستانه و خداپسندانه بوده و هیچگونه هزینه ای به خانواده اهدا کننده پرداخت نمی شود. 

انتهای پیام/