برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت شهرستان بهار


اطلاعیه شماره یک استانداری همدان/ فرمانداری شهرستان بهار / برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور استان همدان/ شهرستان بهار

در راستای اجرای ماده “شش” تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت مورخ ۶/۶/۹۵ هیات وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهار شنبه تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۸در محل سالن اجتماعات/ فرمانداری شهرستان بهار راس ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از فرمانداری شهرستان بهار، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند . الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت “نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت ” هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ ۰۱/۰۷/۹۸ لغایت ۰۶/۰۷/۹۸ اقدام نمایند. ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ ۰۱/۰۷/۹۸ لغایت ۲۷/۰۸/۹۸ در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند . *مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است : ۱٫ تصویر پروانه فعالیت صادره از فرمانداری ۲٫تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد . ۳٫اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد). ۴٫یک قطعه عکس ۴×۳برای نماینده ۵٫تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات. *لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .

*محل ثبت نام : دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداری شهرستان بهار
دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان بهار

انتهای پیام/