بهسازی۶۷ روستای شهرستان بهار

فرماندار بهار گفت: در حوزه بهسازی روستاهای تابعه شهرستان بهار از ۶۷ روستای شهرستان فاز اول بهسازی روستا به پایان رسیده است .

به گزارش ایوا فرماندار بهار گفت: در حوزه بهسازی روستاهای تابعه شهرستان بهار خدمات خوبی انجام شده و از ۶۷ روستای شهرستان فاز اول بهسازی روستا به پایان رسیده و در مابقی روستاها در فاز اول بهسازی خدمات ارائه می شود و در حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد پیشرفته کاری داریم.احسان قنبری اضافه کرد: امیدواریم امسال به سازی اکثر روستاها در فاز اول به پایان برسد.وی با اشاره به آسفالت ریزی در روستاها گفت: در ۶ روستای شهرستان پخش آسفالت داریم که در این زمینه از خدمات بنیاد مسکن تشکر می کنم و طی چند روز در روستای رسول آباد سفلی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان آسفالت ریزی صورت گرفته که امیدواریم در سایر روستاها نیز بحث آسفالت به پایان برسد.

انتهای پیام/