بازسازی واقعه غدیر در شهرستان بهار
به مناسبت عید غدیر خم، نمایش بازسازی واقعه غدیر خم در شهرستان بهار برگزار شد.

عکس : ایمان حامی خواه / خبرگزاری مهر