ثبت وقایع حیاتی می تواند در پردازش اطلاعات و آمار موثر و مفید باشد.


به گزارش ایوا 
 به مناسبت گرامیداشت هفته ثبت احوال نشست فرماندار بهار و مدیر کل ثبت احوال استان همدان با کارکنان ثبت احوال شهرستان بهار برگزار شد. در این نشست ابتدا فرماندار بهار اهمیت و جایگاه آمار و اطلاعات را در برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهرستان بسیار مهم دانست و گفت: در صورت بهنگام سازی ثبت آمار و اطلاعات وقایع حیاتی نیازی به آمار سرشماری وجود نخواهد داشت و دستگاهها اجرایی می توانند با استفاده از آمار موجود در جهت اهداف تعیین شده برنامه ریزی درست و اصولی داشته باشند.احسان قنبری افزود: اسناد سجلی مهمترین سند هویتی یک فرد در هر جامعه است که نقش اساسی در برنامه ریزی ها و هدف گذاریهای خرد و کلان آن جامعه محسوب می شود و به همین دلیل اجرای دقیق و بموقع ثبت وقایع حیاتی می تواند در پردازش اطلاعات و آمار موثر و مفید باشد.

انتهای پیام/