مدیر جهادکشاورزی بهار:
حدنگاری اراضی کشاورزی ۷ روستای شهرستان بهار انجام شد


مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهار از اجرا و تکمیل حدنگاری (کاداستر) در اراضی کشاورزی ۷ روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایوا هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرا و تکمیل حدنگاری (کاداستر) در اراضی کشاورزی ۷ روستای این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عملیات اجرایی تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات قوانین موازی در سطح ۷ روستا از اراضی کشاورزی زراعی و باغی شهرستان بهار آغاز شد.

وی افزود: با اجرای این طرح بزرگ جهادی، حدنگاری اراضی کشاورزی انجام و نقشه کاداستر با مقیاس یک پنج هزارم تهیه خواهد شد.

کرمی اظهار داشت: با این اقدام، صدور سند برای اراضی کشاورزی تسهیل و اراضی فاقد سند، تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار اجرای طرح حدنگاری را در راستای تثبیت مالکیت ‌های شرعی و قانونی افراد مالک از برنامه های اولویت دار دولت عنوان کرد.

وی همچنین رفع اختلافات ملکی مابین دولت و مردم از طریق کمیسیون رفع تداخلات قوانین موازی با سرعت و سهولت بیشتر و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان کرد.

انتهای پیام/