نصب تمثال شهدا در بلوار آیت الله خامنه ای شهر لالجین

به گزارش ایوا به نقل از بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بهار ، درراستای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت وزنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا ،تمثال یکصد شهید  این شهر درقالب تابلوهای فلزی  با اعتباری بالغ بر نهصد میلیون ریال در بلوارآیت الله خامنه ای شهرنصب گردید .شهر لالجین اولین شهر شهرستان بهار می باشد که نسبت به نصب تمثال تمامی شهدا  بصورت تابلو فلزی تکی ،اقدام نموده است.براساس مصوبه شورای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت شهرشتان بهار وتاکید فرماندار این شهرستان ، تمامی شهرها وروستاهای شهرستان بهار ملزم به نصب تابلو شهداگردیده اند.

نصب تمثال شهدا درروستای بهادربیگ از توابع شهرستان بهار

به گزارش ایوا به نقل از  بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بهار ، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا، تمثال ۳۳شهید روستای بهادربیگ  در قالب تابلو فلزی  با اعتباری بالغ بر دویست وپنجاه میلیون ریال در ورودی روستا نصب گردید .
براساس مصوبه شورای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت شهرشتان بهار و تاکید فرماندار این شهرستان، تمامی شهرها و روستاهای شهرستان بهار ملزم به نصب تابلو شهدا گردیده اند.
انتهای پیام/