مجوز فعالیت پایگاه خبری-تحلیلی ایوا (شهرستان بهار) توسط هیئت نظارت بر مطبوعات کشور صادر شد.

http://ivanews.ir