بارش های پربرکت اخیر و خسارت به بخش کشاورزی و تلاش نیروهای زحمتکش شهرداری شهر بهار

عکاس : حمیدرضا امیری متین

انتهای پیام/