گزارش تصویری گروه شبیه خوانان کاروان حضرت زینب کبری مسجد امام حسن (ع) در بهار / محرم ۹۷
عکاس : محمدحسن بختیاری