دستجرد روستای خیاطان الگوی اقتصاد مقاومتی

دستجرد روستای خیاطان الگوی اقتصاد مقاومتی

دستجرد روستای خیاطان الگوی اقتصاد مقاومتی دستجرد یکی از روستاهای شهرستان بهار است که 235 کارگاه خیاطی دارد و بیشتر اهالی آن در این کارگاه ها شاغل هستند. به گزارش ایوا به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز همدان، شغل بیشتر...

ادامه مطلب ...