آغاز کشت مکانیزه لوبیا برای نخستین بار در شهرستان بهار

آغاز کشت مکانیزه لوبیا برای نخستین بار در شهرستان بهار

آغاز کشت مکانیزه لوبیا برای نخستین بار در شهرستان بهار مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهار از آغاز کشت مکانیزه لوبیا برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد. به گزارش ایوا بهارعبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان...

ادامه مطلب ...