صدور مجوز شکار گراز در شهرستان بهار

صدور مجوز شکار گراز در شهرستان بهار

صدور مجوز شکار گراز در شهرستان بهار رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار گفت: با توجه به افزایش جمعیت گونه گراز و شکایت کشاورزان به واسطه آسیب‌زدن این گونه به مزارع، برای کنترل جمعیت آنها مجوز شکار برای افراد معتمد...

ادامه مطلب ...