چالش تغییر مزه آب به بهار رسید

چالش تغییر مزه آب به بهار رسید

امام جمعه شهرستان بهار تریبون نماز جمعه را سخن‌گاهِ مطالبه‌گری عنوان کرد و گفت: آب شرب بهار برای مصرف خود بهار کافی است و نیازی نیست که آب بهار را به جای دیگری بدهیم و از جای دیگری برای بهار آب بیاوریم.