شهیدی که روز تولدش تبدیل به روز گرامیداشتش شد

شهیدی که روز تولدش تبدیل به روز گرامیداشتش شد

عنتیقه رشید روزنامه نگار آذربایجانی : خداوند در آیه 154 سوره بقره چنین می‌فرماید: «و به آنان که در راه خدا کشته شوند مرده نگویید، بلکه زنده ابدی هستند و لیکن همه شما این حقیقت را درنخواهید یافت.»