میثم فدایی سرپرست فرابورس شد

میثم فدایی سرپرست فرابورس شد

رئیس هیات‌مدیره فرابورس ایران از انتخاب میثم فدایی، مدیر فعلی نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، به عنوان سرپرست فرابورس در جلسه امروز هیات‌مدیره خبر داد.
پیام سال 1401 میراث فرهنگی و تاریخی بهار