نورچشم ورزش استان محکوم به تبانی و شرط‌بندی

نورچشم ورزش استان محکوم به تبانی و شرط‌بندی

نباید فراموش کرد پس از انتقال پاس تهران به همدان تنها مسئولین استانی و شهری از این انتقال بدیمن خوشحال بودند و این انتقال را خوش یمن می دانستند ، علی رغم اینکه وقتی صحبت از بدنه‌های اجتماعی این تیم می شود در شهرستان‌های همدان از نظر طرفدار تاکنون اوضاع خوب نداشته است.
در گروه سخت لیگ سه قرار گرفتیم

در گروه سخت لیگ سه قرار گرفتیم

به گزارش ایوا بهار؛ حمید شانه ای اظهار داشت: در این قرعه کشی مقابل حریفان مدعی مهمان هستیم با این حال تیم قدرتمندی را شکل داده و هدف اصلی ما صعود است. وی افزود: امسال با حفظ اسکلت تیم سال گذشته و نیز با اضافه کردن چند بازیکن جوان و با تجربه بومی و همچنین