غلامحسین فضائلی

غلامحسین فضائلی

آقا میرزاغلامحسین فضائلی متخلص به (مَستوری) فرزند فضل‌الله بهاری متولد ۱۲۵۲ شمسی در محلهٔ قدیمی قلعه بهار بدنیا آمد.
پیام سال 1401 میراث فرهنگی و تاریخی بهار